Správy

Žurnál marec 2022

Začiatok podujatia v Green Business Center Graz

V dňoch 10. a 11. marca 2022 sa konal v Green Business Center Graz prvý workshop.

Riaditelia Frühauf, Jäkel a Thomas Hauer so 45 obchodnými partnermi, ktorí splnili požadované kritériá v predchádzajúcich mesiacoch, zorganizovali túto vzdelávaciu akciu. Dôraz sa kládol na témy predaja súvisiace s náborom a prijatím nových obchodných partnerov. Vysvetlenia rečníkov ohľadom praxe inšpirovali účastníkov a postarali sa o mnohé aha-efekty pri spontánnom pochopení súvislostí. Okrem množstva odborných vstupov bolo možné cítiť aj motiváciu obchodných partnerov, ktorá v najbližších mesiacoch povedie k veľkým predajom a kariérnym skokom.

Všetkým účastníkom prajeme veľa úspechov pri realizácii toho, čo sa naučili!