Novice

Žurnal marec 2022

ZAČETEK DOGODKOV V GREEN BUSINESS CENTER GRAZ

Dne 10. in 11. marca 2022 se je v Green Business Centru v Gradcu odvijala prva delavnica.

To enoto za nadaljnje izobraževanje so priredili direktorji Frühauf, Jäkel in Thomas Hauer v sodelovanju s 45 Business Partner, ki so v preteklih mesecih dosegli zahtevana merila. Poudarek je bil na temah prodaje ter na zaposlovanju in uvajanju novih poslovnih partnerjev. Udeležence so navdušile in razsvetlile predstavitve predavateljev s številnimi praktičnimi primeri. Poleg številnih strokovnih prispevkov je bilo moč čutiti tudi motivacijo poslovnih partnerjev, ki bo v prihodnjih mesecih privedla do velikih prihodkovnih in kariernih sprememb.

Udeležencem želimo veliko uspeha pri uporabi novega znanja v praksi.