Kariéra

KARIÉRA GREEN BUSINESS PARTNER

Ak chcete zo seba a svojho života vyťažiť viac, Green Finance je pre Vás to pravé miesto!

Spoločnosť Green Finance Broker AG ponúka skvelé programy, podporu a vzdelávanie v rôznych oblastiach.

PROGRAM ZAMESTNANECKÝCH AKCIÍ

ÚSPECH JE ODMEŇOVANÝ:

Po vzore medzinárodných spoločností zakladajúci akcionári Green Finance Group AG investujú do úspešných Green Business Partner vo forme kmeňových akcií s plným hlasovacím právom a plným právom na úpis dividend.

Akcionári Green Finance Group AG sa tak podieľajú na celkovom úspechu všetkých obchodných oblastí a spoločností.

Podmienky na získanie akcií vo forme akciového bonusového programu sa každoročne opakovane vyhlasujú. Akcionári Green Finance Group majú na valných zhromaždeniach jedno hlasovacie právo na každú akciu.

Výročné valné zhromaždenie spoločnosti Green Finance Group AG sa tradične koná raz ročne na jednej z pobočiek spoločnosti.

Na valnom zhromaždení sa prezentujú výsledky predchádzajúceho roka vo forme komplexnej výročnej správy a diskutuje sa o aktuálnych témach a budúcich projektoch. Okrem toho Green Finance Group AG plánuje v dlhodobom horizonte rozdeliť 30 % zisku akcionárom vo forme dividend.

DREAM CAR PROGRAM

„Dream Car Program“ je súčasťou úspešného príbehu Green Finance Group už šesť rokov.

Túžba po kvalitnom a luxusnom aute je pre mnohých ľudí často ťažko realizovateľná. Autá, pri ktorých srdce bije rýchlejšie, sú príliš drahé.

V spoločnosti Green Finance Broker AG máte pri trvalom vysokom obrate možnosť získať podporu na vysnívaný automobil. Mercedes, Audi, BMW, Tesla, Porsche, Ferrari alebo Lamborghini sú prémiové značky programu Dream Car. Vo vozovom parku skupiny Green Finance Group je už viac ako 80 vozidiel, ktoré motivovaní obchodní partneri denne využívajú.

Lízingová splátka je dotovaná mesačne podľa obratu spoločnosti Green Finance Broker AG. V najlepšom prípade neplatí Green Business Partner za svoje auto snov ani cent.

Aj tu sa kladie veľký dôraz na udržateľnosť; do roku 2025 má byť približne 80 % vozidiel vybavených hybridným alebo elektrickým pohonom.

High-Level-Training

Nezáleží na tom, či ide o ľudí, ktorí zmenili povolanie, alebo o ľudí s predchádzajúcimi odbornými znalosťami. Green Finance Education ponúka školenia pre všetky úrovne.

Okrem technického a obchodného vzdelávania je mimoriadne dôležitý osobnostný rozvoj. Okrem toho sa konajú workshopy, na ktorých sa môžu Green Business partneri rozvíjať na rôznych úrovniach.

Tieto školenia je možné absolvovať online, ako aj formou seminárov a workshopov s osobnou účasťou. Flexibilita času a miesta je pre obchodných partnerov výhodná.

Napriek tomu sa kladie veľký dôraz na prezenčné tréningy, pretože len tak sa dajú plne preniesť emócie. A čo je veľmi dôležité, školenia Green Finance sú bezplatné.

Okrem frontálnych prednášok na odovzdávanie vedomostí ponúka Green Finance Broker AG aj workshopy a školenia v rámci manažmentu, kde majú obchodní partneri možnosť aktívne medzi sebou zdieľať získané poznatky z praxe.

Týmto zabezpečujeme, že obchodní partneri môžu svoje znalosti uplatniť v praxi a tak úspešne pôsobiť na trhu. Pretože samotné vedomosti nestačia, musia byť aj uplatnené v praxi.

PRÍSPEVOK NA KANCELÁRSKE PRIESTORY

Úhľadná a reprezentatívna kancelária je dôležitou súčasťou obchodného úspechu. Prvý dojem a príjemná atmosféra sú dôležité pri nábore zamestnancov aj pri stretnutiach s klientmi.

Kancelárske priestory sú spojené s finančnými výdavkami a predstavujú obrovskú záťaž najmä pre nových obchodných partnerov. Z tohto dôvodu Green Finance Group ponúka príspevok na kanceláriu. Vďaka tomu si môžu obchodní partneri dovoliť vlastnú kanceláriu hneď na začiatku svojej kariéry.

Výška podpory závisí od obratu a je zúčtovaná prostredníctvom provízneho/rozpočtového účtu. Všetky marketingové materiály, najmodernejšie skenery a tlačiarne, ako aj označenie kancelárií zabezpečuje spoločnosť Green Finance Group.

Takto umožňuje Green Finance Group novým business partnerom začať úspešne podnikať.

Máte nejaké otázky?
Možno na nich nájdete odpoveď v sekcii často kladených otázok

FAQ's

Máte otázku týkajúcu sa kariéry Business Partnera?

Z tohto dôvodu sme zhrnuli najčastejšie otázky a odpovede v časti Často kladené otázky. Ak nenájdete to, čo hľadáte, neváhajte nás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky!

Ako funguje kariéra v spoločnosti Green Finance Broker AG?

Každý od 18 rokov má možnosť uchádzať sa o prácu v spoločnosti Green Finance Broker AG. Spravidla sa začína na pozícii Business Assistant 1 a vďaka úspešnému obchodovaniu je možné prepracovať sa vysoko a tým aj k vyšším províziám. Odmeny sa vyplácajú na základe provízií. Od pozície Team Manager sa k vlastnej provízii vyplácajú aj tímové provízie.

Ako funguje program Dream Car spoločnosti Green Finance Broker AG?

Business Partneri spoločnosti Green Finance Broker AG dostávajú v závislosti od dosiahnutých provízií generovaných produktmi Green Finance Premium mesačné príspevky na svoje vlastné vysnívané vozidlo. Viac informácií nájdete na portáli Green Business Partner.

Ako funguje program podpory kancelárií spoločnosti Green Finance Broker AG?

Business Partner, ktorí dosahujú v Green Finance Group AG dobré výsledky, dostávajú príspevky na svoju kanceláriu. Takže už na začiatku obchodnej činnosti je možné vybudovať si vlastné reprezentatívne sídlo pre zákazníkov a Business Partnerov.

Ako vyzerá začiatok kariéry v spoločnosti Green Finance Broker AG nováčika v odvetví?

Na začiatku kariéry Grenn Finance existujú jednotné a osvedčené vzdelávacie programy. Po základnom školení sa uskutočňuje základné vzdelávanie, ktoré trvá niekoľko týždňov. Následne sa zvažujú a prehlbujú špecifické odborné znalosti z palety služieb Green Finance, a takisto sa kladie dôraz osobný rozvoj. Všetky tieto vysoko kvalitné vzdelávacie prvky sú úplne zadarmo a sú tak dôležitým unikátnym predajným atribútom Green Finance Group.

Ako je možné dosiahnuť ďalšiu vyššiu kariérnu pozíciu v spoločnosti Green Finance Broker AG?

V spoločnosti Green Finance Broker AG existujú dve kariérne cesty. Ďalšiu vyššiu pozíciu je možné dosiahnuť prostredníctvom vlastnej produktivity (bez predajného tímu) alebo prostredníctvom tímovej produktivity. Pre každú pozíciu existuje hraničná hodnota obratu, ktorú je potrebné dosiahnuť. Vo vyšších pozíciách je potrebné dosiahnuť ju v dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch.

Aké požiadavky musí človek spĺňať, aby mohol pracovať v spoločnosti Green Finance Broker AG?

Pre prácu v spoločnosti Green Finance Broker AG v zásade nie je potrebné žiadne špecifické vzdelanie. V Green Finance Group sú však predpokladom úspechu pozitívny prístup k práci, čestnosť a ambície. Skúsenosti v oblasti predaja alebo finančných služieb sú výhodou.

Čo je pasívny príjem a ako ho môžem získať v Green Finance Group?

O pasívnom príjme hovoríme vtedy, keď človek dosahuje mesačný, pravidelný príjem bez opakovaného alebo vlastného operatívneho úsilia. Takto je možné zabezpečiť si trvalý príjem, ktorý sa pravidelne vypláca aj bez dodatočného predaja. To vedie k výraznej stabilizácii financií obchodných partnerov.

Pre ktorých investorov sú produkty Green Finance Group vhodné?

Produkty sú vhodné pre každého, kto chce investovať do témy udržateľnosti. Investičný priestor ponecháva všetky možnosti otvorené, od 25,- € mesačne až po jednorazové vklady, ktoré môžu byť aj sedemmiestne. Rovnako ako pri každom produkte na finančnom trhu existujú aj riziká, o ktorých si môžete prečítať v príslušných dokumentoch.

Ako môžem profitovať ako investor?

Investori majú možnosť získať podiely v projekte MEG Mauerkirchen od spoločnosti ImmoWerte GmbH. Tieto podiely ponúkajú najvyššiu možnú istotu, pretože každý investor je zároveň vlastníkom evidovaným v rakúskom katastri nehnuteľností. Okrem toho investor profituje z mesačného vyplácania nájomného. Administratívne náklady sú plne hradené spoločnosťou ImmoWerte GmbH, dcérskou spoločnosťou Green Finance Group.

Aké školenia absolvujem v spoločnosti Green Finance Broker AG?

V spoločnosti poskytujeme mesačné vzdelávacie programy, ako aj semináre, v ktorých je vysvetlená filozofia podnikateľskej skupiny a kariérne príležitosti.

Pre existujúcich obchodných partnerov (skrátene BP), ktorí sú v spoločnosti dlhodobo, sú k dispozícii aj školenia v oblasti osobného rozvoja, ako aj workshopy na aktuálne témy, ktoré držia krok s dobou.

Pre osoby, ktoré majú záujem stať sa Business Partnerom, je tu možnosť nezáväzne sa zúčastniť tzv. výberových konaní alebo firemných prezentácií. Všetky vzdelávacie programy sú bezplatné a je zabezpečené aj stravovanie.