Úspechy

KOMU ČESŤ, TOMU ČESŤ
ÚSPECHY GEEN FINANCE BROKER AG.

Úspech našich Green Business Partner je naším pevným základom.

Motivovaných ľudí sprevádzame a podporujeme na ich ceste k maximálnemu úspechu. Green Finance sa v posledných rokoch výrazne rozrástla a medzi naše úspechy už môžeme zaradiť viac ako 5080 aktívnych Green Business Partner. Spoločnosť Green Finance sa tak za veľmi krátky čas vypracovala zo startupu na úspešnú spoločnosť.

Tohtoroční víťazi 2022

Vlastný obrat

Junior Business Manager

Business Manager

Senior Business Manager

Business Director

Senior Business Director

Kariérne postupy 2022

Junior Business Manager

Business Manager

Senior Business Manager

Business Director

Akcionári 2022

Thomas Hauer

Markus Krist

Walter Schuster

Monika Stasek

Sead Kosuta

Danijel Peric

Hashim Soliman

Philipp Brejcha

Barbara Kreidl

Lukas Sauer

Gerald Frühauf

Michael Prohaska

Alexander Strauss