Green Business Partner

NAŠI BUSINESS PARTNER
SÚ NAŠIM ÚSPECHOM

Business Partner spoločnosti Green Finance sú pevným základom nášho úspechu, toho sme si plne vedomí.
Spoločnosť Green Finance preto ponúka množstvo programov, aby čo najlepšie podporila business partnerov v ich každodennej
činnosti. Od kvalitných školení v rôznych špecializovaných oblastiach až po podporu na vlastné kancelárie a výdavky na auto,
Green Finance umožňuje začať sľubnú kariéru a poskytuje podporu tam, kde je to potrebné.

Green Finance
Group AG

Ako materská spoločnosť medzinárodnej skupiny Green Finance sa Green Finance Group AG zameriava na udržateľné stratégie v modernom podnikateľskom svete. Základom úspechu skupiny Green Finance sú dlhodobé obchodné vzťahy a vedomé zameranie na udržateľnosť a životné prostredie.

Spoločnosti skupiny Green Finance pôsobia v rôznych oblastiach podnikania pod spoločným krédom, ktorým je vytváranie hodnoty v prospech všetkých zainteresovaných strán. Úspešné sú už v niekoľkých krajinách.

Spoločnosť Green Finance Broker AG ponúka skvelé programy, podporu a vzdelávanie v rôznych oblastiach.

Organigramm der Green Finance

Správy a tlač

GEWINN

Správy GEWINN október 2022 UDRŽATEĽNÉ INVESTÍCIE DOSTUPNÉ PRE KAŽDÉHO! Udržateľné...

Čítať ďalej