Green Finance Broker AG

O nás

Ak chcete zo seba a svojho života vyťažiť viac, Green Finance je pre Vás to pravé miesto!

Spoločnosť Green Finance Broker AG ponúka skvelé programy, podporu a vzdelávanie v rôznych oblastiach.

História

V lete 2015 vytvorilo päť odborníkov zo sveta finančných služieb základ spoločnosti Green Finance GmbH (teraz ImmoWerte GmbH). Cieľom zakladajúcich členov bolo vytvoriť lepšie investičné príležitosti pre spotrebiteľov, ako aj výhody pre predajcov (teraz Green Business Partners).

Tie zahŕňajú najmä spravodlivé, transparentné a trvalé zúčtovanie provízií a žiadne storno zúčtovanie, ako je to bežné pri sprostredkovaní zmlúv životného poistenia. Okrem toho sa aj po ukončení činnosti uhrádzajú všetky nevyplatené provízie presne každý mesiac až do ukončenia trvania každej zmluvy (v niektorých prípadoch až 25 rokov).

Vďaka dlhoročným úspechom sa výrazne rozšírili aj bonusy pre Green Business partnerov, ako napríklad príspevok na kancelárske priestory, program Dream Car, incentívy a bezplatné propagačné predmety.

Ambiciózne ciele definované v rámci Green Vision 2020 boli v niektorých prípadoch dokonca ďaleko prekročené.

Mimoriadnym úspechom Green Finance Group je súdržnosť jej zamestnancov, manažmentu a riaditeľov.

Všetci zakladajúci riaditelia stále pracujú pre Green Finance Broker AG a sú plne motivovaní pokračovať v expanzii.

Medzi obchodné oblasti skupiny Green Finance Group patrí distribúcia rôznych produktových riešení (Green Finance Broker AG), reality (ImmoWerte GmbH), prevádzka Green Business Center, financovanie súdnych sporov (LVA24 Prozessfinanzierung GmbH) a finančná a poisťovacia agentúra (Zenith GmbH).

Beprechung mit Notebook an Tisch
Besprechungsbild
Gruppenfoto der Direktoren von Green Finance
Visualisierung des MEG Weng mittels 3d Modell
3d Visualisierung des GBC Wien
Das Gebäude GBC Linz von vorne
GBC-Graz
Schloss Hantberg
MEG Mauerkirchen
Luftaufnahme des Hotel Römerstein

VISION 2030

0

KONTAKTOV SO ZÁKAZNÍKMI

0

GREEN BUSINESS

PARTNER

MILIONÁROV

0

GREEN FINANCE

POBOČIEK V CELEJ

EURÓPE

0

DREAM CARS

0

AKTÍVNYCH

BUSINESS PARTNEROV

0

GREEN ACADEMY

REZORTOV

€ 1 MILIARDA

AKTÍVA SPOLU

0

GREEN BUSINESS

CENTER

GREEN FINANCE HODNOTOVÝ KOMPAS

SME
PROAKTÍVNI

a podporujeme vzdelávanie.
a konáme bez vyzvania.
a využívame naše príležitosti.

SME
LOJÁLNI

voči našim cieľom.
voči Green Finance.
voči našim klientom.

SME
PRÍKLADOM

vyjadrujeme sa a reagujeme pozitívne.
myslíme spôsobom orientovaným na riešenia a výsledky.

SME
PLNÍ ELÁNU

a žiarime ako víťazi.
a žijeme našu víziu.
a neustále na sebe pracujeme.

SME
SŤASTNÍ

a usmievame sa každý deň.
a pomáhame ľuďom ku šťastiu.
a sme finančne nezávislí.

SME
VYTRVALÍ

a nikdy sa nevzdávame.
a učíme sa zo skúseností.
a sme sústredení a efektívni.

SME
UDRŽATEĽNÍ

a vytvárame udržateľné vzťahy s klientmi.
a vytvárame pasívny príjem.
a delíme sa o úspechy.

Oblasti pôsobenia/služby

Spoločnosť Green Finance Broker AG má viac ako 6 500 obchodných partnerov v šiestich krajinách. Obchodní partneri sú základom úspechu Green Finance a reprezentujú udržateľnú misiu Green Finance navonok.

Každý, kto chce zo seba a svojho života vyťažiť viac a stať sa úspešným nezávislým business partnerom, je vítaný. Skupina Green Finance umožňuje zákazníkom investovať udržateľným spôsobom a vyťažiť viac zo svojich úspor v oblastiach, akými sú hodnotné nehnuteľnosti, obnoviteľné zdroje energie a udržateľné kapitálové investície.

Ako business partner môžete čerpať z celej ponuky, ktorá obsahuje skvelé motivačné cesty na najkrajšie miesta sveta, prácu na ambicióznych cieľoch s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi a finančnú podporu pre kancelárie alebo automobilový program, ktorý umožňuje získať „Dream Car“ na náklady spoločnosti.

„Green Finance“ sú naozaj zelené, či ide o výrobu energie zo slnka alebo udržateľnú výstavbu či renováciu nehnuteľností. Aktívnym a premysleným konaním myslíme aj na budúce generácie.

Green Business partneri budujú udržateľný obchodný model v ktorom je základom úspechu transparentný plán riadenia, spravodlivé rozdelenie provízií, budovanie pasívneho príjmu a potrebné školenia v širokej škále oblastí.

Green Finance riaditelia a vedenie

Riaditelia spoločnosti Green Finance sú jedným z pilierov, na ktorých stojí náš úspech. Motivovaní partneri, dobrá pracovná atmosféra, perfektné školenia a podpora Green Business partnerov – to je to, o čo ide nášmu manažérskemu tímu. Naši riaditelia pochádzajú z rôznych oblastí a preto prinášajú množstvo špecializovaného know-how pre dokonalý koncept úspechu.

Christian Schauer vytvoril ako manažér skupiny Green Finance základy pre realizáciu jej vízie. Ako hnacia sila za filozofiou udržateľnosti a orientácie na zákazníka realizuje novú cestu vo finančnom odvetví. Christian Schauer sa môže pochváliť nielen 20-ročnými skúsenosťami v oblasti obchodného a technického riadenia, ale aj mnohými odbornými školeniami a kvalifikáciami v najrôznejších oblastiach. Christian Schauer ako správca nehnuteľností, poradca pre komerčné investície a inžinier ekonómie má tie najlepšie predpoklady na to, aby ako generálny riaditeľ zaručil dlhodobý úspech spoločnosti.

Od začiatku je jedným z hlavných pilierov spoločnosti Green Finance. Je jej iniciátorom, zakladateľom, akcionárom a kreatívnym tvorcom. Aj jemu vďačí skupina Green Finance za svoj súčasný úspech – od myšlienky „Green Finance“ cez orientáciu a stanovenie hodnôt spoločnosti až po vytvorenie systému predaja. V histórii Green Finance Group vytvoril míľnik s nápadom financovania súdnych sporov pre klientov, ktorí boli poškodení poisťovňami a bankami. Gerald Frühauf bol prvým Senior Business Director, ktorý mal nárok na účasť v skupine Alpha Pool. Gerald Frühauf bol za svoje mimoriadne zásluhy v skupine Green Finance Group, ako napríklad za produkciu hodnotiacej sumy skupiny vo výške viac ako 100 miliónov EUR, vymenovaný za viceprezidenta. Jeho úspechy hovoria samy za seba.
Gerald Frühauf má 26 rokov profesionálnych skúseností v oblasti poisťovníctva a investičného poradenstva a je považovaný za absolútneho odborníka vo finančnom sektore.

Za oblasť riadenia predaja, komunikácie a ďalšieho rozvoja, je na pozícii COO a riaditeľa predaja skupiny Green Finance zodpovedný Michael Kottnig, ktorý disponuje odbornými znalosťami a silnými komunikačnými schopnosťami. Ako certifikovaný investičný poradca a poskytovateľ finančných služieb s 20-ročnými skúsenosťami v odbore a výrazným talentom v oblasti riadenia a ďalšieho rozvoja spoločností je Michael Kottnig styčným bodom pre všetkých obchodných partnerov v rámci skupiny Green Finance na medzinárodnej úrovni.

Správne a včasné vedenie účtovníctva je dôležitým a základným stavebným kameňom fungujúcich obchodných operácií.
Michael Kaiserseder vďaka svojmu know-how a bohatým skúsenostiam riadi oddelenie finančného účtovníctva v Rakúsku a je obchodným manažérom celej skupiny Green Finance Group.
Ako odborník v oblasti administratívy, fakturácií a účtovníctva a vďaka svojim osobnostným kvalitám, presnosti a profesionalite je ideálnym CFO. Je tiež vedúcim veľmi úspešnej divízie Green Finance Group pre financovanie a obchod.

Vstup Waltera Schustera do skupiny Green Finance viedol k novým dimenziám v oblasti obratov a aj k realizácii cenných míľnikov a to najmä v kvalitatívnych oblastiach, ako sú školenia a kvalita vedenia. Niekoľko business partnerov už sprevádzal na riaditeľskú úroveň a tak zohral významnú úlohu pri medzinárodnej expanzii spoločnosti Green Finance do nových krajín. Bol tiež iniciátorom založenia spoločnosti pre financovanie súdnych sporov LVA24, významnej dcérskej spoločnosti Green Finance. Business partneri spoločnosti Green Finance oceňujú najmä jeho spoľahlivosť a asertivitu spolu s jeho profesionálne vybudovanou infraštruktúrou.

Markus Jäkel pracuje od roku 2012 ako certifikovaný investičný poradca a vďaka svojim skúsenostiam vo finančnom sektore, ako aj v oblasti vzdelávania zamestnancov a predaja dlhodobo prispieva k úspechu skupiny Green Finance.
Markus Jäkel sa ako zakladajúci člen podieľal na úspechu Green Finance od jej založenia. Jeho vyrovnaný prístup a schopnosť jednať s ľuďmi z neho robia vzor pre mnohých Green Business partnerov.
Green Finance je pre neho oveľa viac než len udržateľné finančné plánovanie, jeho cieľom je spolu so svojím tímom vytvárať udržateľné, medzigeneračné hodnoty.

Ivo Ljubas je vďaka 22 rokom pôsobenia v sektore finančných služieb dôležitou súčasťou riaditeľského tímu Green Finance. Špecialista na predaj a koučing začal svoju profesionálnu kariéru v poisťovníctve a je zároveň certifikovaným investičným poradcom. Okrem práce finančného poradcu sa Ljubas od roku 2009 venuje aj viacerým projektom v oblasti veternej energie a fotovoltiky. Ako zakladajúci člen spoločnosti Green Finance posilňuje koncepciu udržateľnosti spoločnosti svojím všestranným know-how v oblasti energetiky a financií.

Thomas Hauer, certifikovaný investičný poradca, sa venuje výlučne finančným službám už od roku 2011. Po pôsobení v rôznych finančných spoločnostiach je od roku 2015 neoddeliteľnou súčasťou riadiaceho tímu Green Finance. Thomas Hauer sa vyznačuje najmä svojím servisne orientovaným zmýšľaním – želania zákazníkov a ich finančný rast sú pre neho na prvom mieste. Je preto hlavnou hnacou silou zlepšovania kvality služieb spoločnosti Green Finance.

Vďaka svojej schopnosti komunikovať s ľuďmi a podnecovať ich k špičkovým výkonom dosiahol Thomas Hauer počas dvoch rokov pôsobenia v spoločnosti Green Finance dokonalú kariéru a do značnej miery sa podieľal na celkovom úspechu spoločnosti.
Vyznačuje sa pracovitosťou a rešpektujúcim prístupom k členom svojho tímu a vďaka svojej profesionálnej prítomnosti v sociálnych médiách oslovuje mnoho nových partnerov a zákazníkov.

Vo veku 22 rokov sa stal Hashim Soliman najmladším business partnerom, ktorý dosiahol úroveň riaditeľa, a je dôkazom toho, že aj mladí ľudia môžu v Green Finance rýchlo dosiahnuť zodpovednú pozíciu. Jeho pokoj a rozvaha, ako aj schopnosť prijímať rozhodnutia v stresových situáciách na základe faktov, sú príkladné a svedčia o jeho analytickom myslení a zrelosti.

Philipp Brejcha pracuje ako komerčný investičný poradca od roku 2007 a je expertom v oblasti poskytovania finančných služieb. Okrem nemčiny a angličtiny hovorí plynule česky a slovensky.
Po nástupe do Green Finance Group v roku 2018 sa vďaka svojmu nasadeniu v krátkom čase vypracoval na kariérny stupeň Business Director a v súčasnosti je aj jedným z akcionárov Green Finance Group AG.
Okrem úspechu svojho tímu v Rakúsku je zodpovedný aj za expanziu skupiny Green Finance na Slovensku.
Jeho mottom, ktoré úspešne uplatňuje, je „kvalita namiesto kvantity“.

Vďaka dynamike, sile slova a ráznosti, sa Danijel Perič dostal nielen na riaditeľskú úroveň, ale je aj skutočným vzorom pre svoj rovnako silný tím. Je to výsledok nezlomnej vôle a disciplíny. Jeho angažovanosť v oblasti Green Finance je absolútne príkladná a vývoj obratu v jeho tíme je mimoriadne vysoký.

Po 20 rokoch práce v bankovníctve a poisťovníctve viedla cesta Moniky Stasekovej do oblasti Green Finance. Už po niekoľkých rokoch sa stala prvou ženou v radoch riaditeľov.
Ich snahou je vždy reagovať na potreby zákazníkov a nájsť riešenia šité na mieru pre každého jednotlivca. Inovatívny sortiment produktov skupiny Green Finance Group na to ponúka ideálny nástroj a vydláždil im cestu k úspechu.
Svoju lásku k ľuďom prejavuje každý deň v spoločnosti, kde má vždy otvorené ucho pre problémy svojich kolegov a rada im poradí a podporí ich.

FAQ’s - spoločnosť

Aká je filozofia skupiny Green Finance?

Filozofia spoločnosti je založená na všetkých oblastiach udržateľnosti. Nezáleží na tom, či ide o oblasť produktov alebo kariérne príležitosti. Oblasťami pôsobenia skupiny Green Finance sú hodnotné nehnuteľnosti, udržateľné kapitálové investície, ako aj obnoviteľné zdroje energie. Spoločnosť Green Finance Broker AG ponúka zákazníkom výhody svojho portfolia produktov a presviedča nezávislosťou od burzy. Okrem toho majú všetci ambiciózni ľudia možnosť začať kariéru nezávislého business partnera spoločnosti Green Finance Broker AG. Môžete očakávať skvelé motivačné cesty, jedinečný program Dream Car, vysoké a spravodlivé provízie a jedinečný systém školení.

Čím sa Green Finance Group líši od ostatných spoločností ktoré poskytujú finančné služby?

Skupina Green Finance sa špecializuje na udržateľné finančné produkty. Zámerne neponúka všetky finančné služby. Zameriava sa na vyššie uvedené základné témy, ako aj na financovanie súdnych sporov.

Aké produkty má v ponuke spoločnosť Green Finance Group?

Spoločnosť Green Finance Broker AG ponúka rôzne produkty, ktoré sú nezávislé od burzy. Už s malou sumou peňazí sa môžete stať spoluvlastníkom nehnuteľnosti. V ponuke sú napríklad akcie projektov spoluvlastníckych spoločností (napr. MEG Mauerkirchen). Okrem toho sa ponúkajú IT služby na online identifikáciu produktov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Green Finance Group AG má dcérsku spoločnosť Green Finance Capital AG, ktorá pôsobí ako emitent kapitálových investícií, a ponúka tak možnosť investovať do skupiny Green Finance Group.

Čo sú to incentívy a v akej forme sú v spoločnosti Green Finance Broker AG?

Incentíva znamená stimul. Z obchodného hľadiska to znamená stimuly, ktoré motivujú business partnerov a zároveň umožňujú ľuďom hlbšie pochopiť budúce obchodné stratégie spoločnosti.

Spoločnosť Green Finance Broker AG ponúka svojim obchodným partnerom rôzne incentívy vo forme ciest na najkrajšie miesta sveta. Každý business partner má možnosť vymeniť si názory s vedením a najlepšími business partnermi spoločnosti a využiť ich know-how a skúsenosti.

Čím sa vlastne Green Finance Group zaoberá?

Green Finance Group je expertom v oblasti hodnotných nehnuteľností, obnoviteľných zdrojov energie a udržateľných kapitálových investícií. Spoločnosť nakupuje alebo šetrne k životnému prostrediu renovuje nehnuteľnosti, získava elektrinu zo slnka a ponúka kapitálové investície, ktoré sú výnosnejšie ako klasické stavebné sporenie a životné poistenie.

Aké sú výhody investícií nezávislých od burzy?

Princíp burzy je založený na ponuke a dopyte. To môže viesť k výkyvom, ktoré môžu byť pre investorov často veľmi bolestivé. Niekedy pre tieto výkyvy neexistujú žiadne zásadné dôvody, pretože má na nich veľký vplyv psychológia a očakávania.

Čo je projekt MEG -Mauerkirchen?

Projekt Mauerkirchen je jedným z realitných projektov skupiny Green Finance. Ide o starý obchod s nábytkom, ktorý bol prestavaný na hodnotný obytný komplex s 38 bytmi. Vďaka nízkoenergetickej výstavbe s veľkým fotovoltickým systémom, ako aj detskému ihrisku na streche domu a zelenému átriu v obytnom komplexe, je táto nehnuteľnosť jednou z najkrajších možností bývania v celom okrese. Túto nehnuteľnosť sa nám podarilo plne prenajať za 1,5 roka.

V ktorých oblastiach presadzuje skupina Green Finance trvalú udržateľnosť?

V realitných projektoch sa namiesto novej výstavby kladie dôraz na revitalizáciu existujúcich nehnuteľností a zapojením miestnych komunít a ochranárskych a pamiatkarských združení sa vytvára pridaná hodnota pre spoločnosť.

Na výrobu energie sa využívajú obnoviteľné zdroje ako je slnko a cenná a obnoviteľná surovina drevo. V prípade udržateľných kapitálových investícií investujeme veľmi starostlivo v záujme našich zákazníkov.

Priekopníkom v oblasti udržateľnej energie je najmä Green Business Center v Linzi, v ktorom bude inštalované vzduchové tepelné čerpadlo, ktoré bude budovu v zime vykurovať a v lete ochladzovať.

Udržateľnosť sa však uplatňuje aj v mnohých iných oblastiach, napríklad v rámci programu 1000 stromov alebo programu Dream Car, ktorý sa zameriava na hybridné autá a elektromobily.

Ako je na tom spoločnosť Green Finance Group AG a aké výsledky dosiahla v kalendárnom roku 2023?

Každoročne aktualizovaný Green Business Report obsahuje najdôležitejšie ekonomické ukazovatele. Počnúc aktívami, cez výnosy až po EBIT, v reporte môžete nájsť relevantné údaje, ktoré dokazujú ekonomickú úspešnosť skupiny Green Finance Group.