Správy

Žurnál september 2022

Kariérne postupy 2022 - Danijel Peric

ČESŤ TAM, KDE PATRÍ CESŤ

Obzvlášť nás teší, že opäť môžeme oceniť jednotlivca, ktorý v posledných štvrťrokoch dosiahol výnimočné úspechy. Vďaka týmto úspechom bude táto osoba od októbra 2022 patriť do vybraného okruhu riaditeľov a je tak ďalším dôležitým pilierom Green Finance Group.

Blahoželáme pánovi Danijelovi Pericovi k dosiahnutiu pozície obchodného riaditeľa a vítame ho v tíme riaditeľov!

Viac informácií o osobe: DANIJEL PERIĆ

Už v mladom veku som vedel, kam bude viesť moja cesta. Aby som bol presný, vtedy som mal len osem rokov.

Nevedel som, v akom odvetví budem pracovať, ale vedel som, že bezpodmienečne chcem chodiť do práce v obleku.

2012

Mein Berufsleben begann sehr früh, bereits mit 14 Jahren absolvierte ich ein Praktikum bei der Bank Austria. Mit Menschen zu arbeiten, begeisterte mich schon damals.

2016

Den Lehrabschluss absolvierte ich als Büro/Speditionskaufmann. Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Telefonieren, Administration und Führung, habe ich nicht nur gemocht, sondern geliebt.

Vždy som bol ochotný robiť viac ako ostatní, čo sa odrazilo v počte nadčasových hodín.

2018

Môj najlepší priateľ ma oslovil kvôli práci na čiastočný úväzok a domnieval sa, že by to pre mňa bolo skvelé.

Ich wurde nicht mehr nach der Zeit, die ich arbeitete, bezahlt sondern nach Leistung. Genau das gefiel mir besonders gut!

Rýchlo som si všimol, že témy vedenia a realizácie vecí boli pre mňa relatívne jednoduché.

Počas dvoch rokov som získal skúsenosti v oblasti finančných služieb a tak som absolvoval teoretickú prípravu a získal kvalifikáciu ako poisťovací agent.

2020

Začala sa pre mňa nová kapitola, kapitola Green Finance.

Do Green Finance som sa prešiel s malou skupinou piatich zamestnancov. Na začiatku mojej kariéry som si však vytvoril veľkú víziu do budúcnosti.

Prvé dva roky neexistovali žiadne výhovorky, len odhodlanie, tvrdá práca, disciplína a bezpodmienečné nasadanie k tomu, čo som chcel dosiahnuť.

Mzda?

Stal som sa riaditeľom nášho koncernu pôsobiaceho na medzinárodnej úrovni, čo ma pozitívne zmenilo nielen z profesionálnej, ale aj z osobnostnej stránky.

Moje ciele a najdôležitejšie body, ktoré som v Green Finance dosiahol:

  • Realizácia môjho detského sna v marci 2022 – DREAMCAR BMW 745 Le
  • Viac ako 90 aktívnych Business Partner
  • Päťciferný príjem už po 10 mesiacoch
  • 10 kancelárií na jednom mieste
  • Dosiahnutá pozícia Business Director
  • Viac ako 3 mil. eur preinvestovaného kapitálu

Áno, patrí k tomu aj šťastie. Jednu vec som si však všimol, odkedy som začal. Zdá sa mi, že čím tvrdšie pracujem, tým viac šťastia mám.

Toto všetko je len začiatok!

Danijel PERIC