Aktualizácia: GBC Linz

Správy Žurnál august 2022 Aktualizácia: Green Business Center Linz Leto sa využilo na napredovanie výstavby Green Business Center v Linzi. Preto by sme vás chceli v krátkosti informovať o aktuálnom stave nášho staveniska. Okná sú osadené a stĺpiková fasáda je postavená. Momentálne sa pracuje na technológii budovy, t.j. montuje sa elektrika, inštalácia a vzduchotechnika. Počítame […]

Green Business Center Linz – oslava hrubej stavby

Správy Žurnál jún 2022 Green Business Center Linz – oslava hrubej stavby Vo štvrtok 23. júna 2022 sa konečne uskutočnilo slávnostné dokončenie hrubej stavby nášho Green Business Center Linz! Podujatia sa zúčastnilo viac ako 250 hostí – okrem osobností zo stavebníctva, konateľov a vedúcich zamestnancov rôznych spoločností bolo medzi prítomnými aj 130 partnerov Green Business […]

Predajná akcia Riaditeľstva Ljubas | GBC Graz

Správy Žurnál marec 2022 Predajná akcia Riaditeľstva Ljubas | GBC Graz Prvé podujatie riaditeľstva Ljubas v Green Business Center Graz bolo maximálne úspešné: Workshop mal mimoriadne dobrú účasť s približne 30 obchodnými partnermi a zainteresovanými stranami. Stratégia na najbližšie štvrťroky bola vypracovaná spoločne veľmi intenzívne a s ohľadom na prax. Všetkým zúčastneným sa chceme poďakovať […]