Správy

Žurnál marec 2022

Predajná akcia Riaditeľstva Ljubas | GBC Graz

Prvé podujatie riaditeľstva Ljubas v Green Business Center Graz bolo maximálne úspešné: Workshop mal mimoriadne dobrú účasť s približne 30 obchodnými partnermi a zainteresovanými stranami.

Stratégia na najbližšie štvrťroky bola vypracovaná spoločne veľmi intenzívne a s ohľadom na prax.

Všetkým zúčastneným sa chceme poďakovať za aktívnu spoluprácu!