Novice

Žurnal junij 2022

Green Business Center Linz – proslavo ob

V četrtek, 23. junija 2022, smo končno dočakali proslavo ob zgraditvi Green Business Centra v Linzu.

Dogodek je obiskalo več kot 250 gostov: poleg 130 Green Business Partnerjev so se ga udeležili tudi vodilni delavci v gradbeni industriji, poslovodje in vodstveni delavci različnih podjetij.
V okviru tega dogodka nam je skupaj uspelo zbrati več kot 11.000,00 EUR donacij za dobrodelno organizacijo za otroke z rakom. Vsem udeležencem najlepša HVALA.

Selitev na novi sedež GREEN BUSINESS CENTER LINZse trenutno predvideva v avgustu ali septembru 2023. Kot je značilno za podjetje Green Finance, bomo ta dogodek proslavili z ustrezno otvoritveno slovesnostjo.
Na povpraševanja glede najema pisarn, ki jih postopno prejemamo, bomo predvidoma odgovarjali konec leta 2022 ali v začetku leta 2023, saj bo takrat pravi čas za to. Trenutno je za to še prezgodaj.

Gornjeavstrijski časnik OÖN je poročal o našem velikem gradbenem projektu. Spodaj si lahko preberete dokument PDF.

V samo enajstih mesecih gradnje smo opravili neverjetno veliko del.
Veselimo se še enega pomembnega mejnika v zgodovini našega podjetja in za prihodnja leta.