Novice

DOBIČEK oktober 2022

TRAJNOSTNE NALOŽBE, DOSTOPNE VSEM

Trajnostne naložbe, ki so dostopne vsem. Podjetje Green Finance Group AG je strokovnjak za dragocene nepremičnine, obnovljive vire energije in trajnostne naložbe, zato je popolna izbira za vlagatelje, ki želijo s svojim denarjem ustvariti večjo vrednost.